Bestuur

Het bestuur van onze vereniging bestaat uit de volgende personen: 
Geer Beckers (voorzitter)
Jan Gubbels (penningmeester)
Arno Roubroeks (vice-voorzitter)
Ed van Kessel