Covid19

Onze vereniging houdt zich strikt aan de regels die door het RIVM en de NHB zijn uitgegeven.
Daar de regels regelmatig aan verandering onderhevig zijn is het ondoenlijk om ze hier allemaal op te noemen.
Vraag bij een bezoek aan de vereniging altijd naar de laatste stand van zaken omtrent de regelgeving.
De leden zelf worden middels mail op de hoogte gehouden.
Wil je meer weten over onze regels kunt U altijd contact opnemen met de vereniging.